Make your own free website on Tripod.com
Tajuk: Pengenalan Kepada Sistem dan Rangkaian Komputer

(Bahagian Sistem Rangkaian Komputer yang meliputi jenis-jenis, senarai perkakasan dan alatnya, kebolehan dan keupayaannya, perisian program dan lain-lain maklumat yang berkaitan )

Tajuk-tajuk kecil

PENGENALAN

Dalam masyarakat era informasi, faktor jarak dan masa tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai sesuatu maklumat. Oleh yang demikian rangkaian komputer menjadi sangat penting untuk membantu dalam memperolehi dan memberikan maklumat atau data dalam masa yang singkat. Rangkaian komputer membolehkan penggunanya mendapat maklumat dengan komputer peribadi melaui rangkaian setempat ( LAN ) sehingga ke rangkaian antarabangsa (Internet).

Definasi Rangkaian

Rangakaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.

KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)
 

Sistem Rangkaian Komputer
Bil Sistem Rangkaian Komputer
Saiz Kawasan
Contoh
1. Local Area Network (LAN) Kawasan Kecil (10km) Sekolah, makmal, dalam sebuah bangunan.
2. Metropolitan Area Network (MAN) Kawasan lebih besar 

(10-50km)

Bandar, negeri.
3 Wide Area Network (WAN) Kawasan sangat besar (lebih daripada 50km) Seluruh dunia, negara, 

Internet

Rangkaian Setempat (Local Area Network)
Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad. Jadi aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan:

- Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) A . Jenis-jenis LAN

Terdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu:

Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi, data, pencetak dll. Pelayan biasanya berkuasa tinggi. Jenis-jenis palayan:
Kelebihan
Kelemahan
 • Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan.
 • Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak.
 • Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan.
 • Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan.
 • Perlukan melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem.
 • Rangkaian tidak berfunggi jika berlaku kerosakan pada pelayan.
Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Setiap komputer dapat mengirim, menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups, Windows 95 dan Windows 98.
Kelebihan
Kelemahan
 • Kosnya rendah, tidak perlu pelayan.
 • Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows 95/98), hanya perlu configurasi untuk peer to peer.
 • Sesuai untuk organisasi yang kecil.
 • Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian applikasi.
 • Keselamatan data tidak sebaik sistem client-server.
 • Lambat berbanding dengan sistem client-server.

B. Komponen-komponen untuk LAN

1. Komputer pelayan (Server)

Biasanya terdiri daripada sistem jenis Pentium Celeron 333A. 64MB SDRAM, 4GB cakera keras, 15' monitor digital berwarna, 40X CD-ROM drive, Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card), Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D 2. Stasen kerja (Workstation) Biasanya terdiri daripada sistem jenis 486 ke atas, 16MB RAM, 540MB cakera keras, 15' monitor digital berwarna, 40X CD-ROM drive, Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card), Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D. 3. Network Interface Card/ Kad Antaramuka Rangkaian (NIC) NIC perlu diinstal di setiap komputer dan disambung ke rangkaian dengan kabel atau sinar infra merah. Berikut adalah beberapa jenis NIC. 4. Kabel Terdapat 4 jenis kabel yang biasa digunakan. Berikut adalah perbandingan antara kabel-kabel dari segi keserasian dan kemampuannya.
Bil
Jenis Kabel
Keserasian
Ethernet
Token Ring
Arcnet
FDDI
I Coaxial Ya Tidak Ya Tidak
II Shieled Twisted Pair (STP) Ya Ya Ya Tidak
III Unshieled Twisted Pair (UTP) Tidak Ya Ya Tidak
IV Fiber Optic Tidak Ya Ya Ya

Jadual Keserasian Kabel dengan Protokol

Bil
Jenis Kabel
Kecekapan
Kelajuan
Ketahanan
Harga
I Coaxial Cepat  Lebih Baik Sedang
II Shieled Twisted Pair (STP) Lebih cepat  Baik Rendah
III Unshieled Twisted Pair (UTP) Dapat diterima  Terpengaruh oleh interferen elektromagnetik Terendah
IV Fiber Optic 

 

Paling laju Kebal terharap interferen elektromagnetik  Tertinggi
Jadual Kecekapan Kabel
 
Jenis Kabel
Jenis Soket
I Coaxial BNC dan BNC T-Connector 
II Shieled Twisted Pair (STP) RJ-45 
III Unshieled Twisted Pair (UTP) RJ-45
IV Fiber Optic ST Connector, SC Connector

 
  a) Pengacip khas (Crimping)- RM50 : Untuk klip wayar dan masukkan
      wayar ke dalam soket.
       b) Penguji rangkaian (Network tester): Untuk menguji sambungan wayar.

Rangkaian Tanpa Wayar(Wireless network)

Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di atnatara satu sama lain. Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook), komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan. Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary), Peer to peer dan bergerak (roaming).

Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi(3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar), mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro, lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah.

Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point), perisian rangkaian( Novell Netware, LANtastic)

5. Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups, Windows 95 dan Windows 98, Windows NT, Novell Netware dan UNIX 6. Hab(Hub) 7. Bridge dan gateways     Untuk menyambungkan dua atau lebih rangkaian satu bridge perlu disediakan untuk antaramuka (interface) yang serasi. Manakala satu gateway perlu digunakan untuk antaramuka yang berbeza dari segi pekakasan dan perisian. 8. Router 9. Perisian aplikasi     Perisian versi rangkaian perlu untuk penggunaan bersama dan memudahkan rangkian dikawal oleh perisian rangkaian. Contoh perisian aplikasi, Excel, Lotus 1-2-3, Word, WordPerfect dll. C. Topologi untuk rangkaian jenis LAN

Jenis-jenis Topologi Fizikal

  i. Bas (Linear Bus)
      Semua nod (file server, workstations and peripherals) terhubung ke kabel tulang belakang (Backbone) secara bersiri. Maklumat yang dihantar akan bergerak secara dua hala melalui semua nod pada kabel tersebut.
Kelebihan
Kelemahan
 • Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan.
 • Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas.
 • Murah.
 • Sesuai untuk rangkaian yang kecil.
 • Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi.
 • Memerlukan terminator untuk kedua- dua hujung kabel tulang belakang .
 • Sukar mengesan kerosakan.
 • Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah.
 • Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data
Kelebihan
Kelemahan
 • Mudah dipasang dan dirangkaikan. Tidak mengganggu rangkaian semasa penyambungan atau mengalihkan peranti.
 • Tiada perlanggaran (collision) data.
 • Mudah untuk mengesan kerosakan .
 • Mudah dikembangkan.
 • Penggunaan banyak kabel.
 • Jika terdapat kerosakan pada hab atau sambungannya, nodnya tidak dapat berfungsi.
 • Lebih mahal berbanding dengan linear bus.
Kelebihan
Kelemahan
 • Penghantaran data laju.
 • Dapat melayan lalu lintas data yang padat.
 • Masa untuk mengakses data optimal.
 • Komunikasi antara terminal mudah.Tiada perlanggaran (collision) data
 • Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi.
 • Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar. 
 • Sukar mengesan punca kerosakan.
Kelebihan
Kelemahan
 • Penulisan titik ke titik (point-to-point writing) untuk bahagian idividu
 • Disokong oleh sebilangan pembekal perkakasan dan perisian.
 • Penjang keseluruhan terhad kepada jenis kabel yang digunakan.
 • Kerosakan pada kabel tulang belakang akan menggagalkan bahagian lain.
 • Sukar dalam configurasi dan pendawaian
Penutup

    Rangkai setempat makin popular dan luas digunakan berbanding dengan kerangka utama (mainframs). LAN banyak digunakan oleh organisasi besar sebab ia tidak perlu pakar dalam penyelengaraan berbanding dengan kerangka utama. Sebab lain ialah keupayaan rangkaian LAN dari segi keselamatan dan kapasiti penyimpanan yang sama dengan kerangka utama.

    Dari maklumat yang diperolehi dari pengusaha-pengusaha kedai komputer, didapati ramai yang mencadangkan penggunaan sistem rangkaian LAN jenis bintang untuk ciber cafe tanpa menggunakan pelayan. Jadi, untuk sistem rangkaian di sekolah sistem rangkaian LAN jenis bintang adalah pilihan yang terbaik buat masa kini.
 


 |Home Page|  |Hobi|  |Kerjaya|  |Biodata|
|Komputer|  |Sekolah|  |Harapan|  |Hotlink|